I tycds. jY' ii ij Inforn het verzoek wordt besloten de wijziging aan te brengen» i<_ lordt "besloten. A' cX. esloten wordt den Raad voor te stellen voor bal- en knspartijen een belasting te heffen van f»3»— Per £f~ joden gelegenheid tot dansen en voor deze belasting niet [eer de oonervlakte van de dansvloer tot grondslag te - ^_n_ cler Belasting Com- J iten strekken. Hierove] Lssie in te winnen. lesloten wordt den Raad het voorstel te doen tot TOr&i- I [ing van het perceel^* Kinderdijk, Kerkstraat 52 alhier Z aa lp dezelfde voorwaarden geldende voor den huurder N.L.N, Ln der Ven. Hierover alsnog het advies in te winnen fan de Commissie Grondbedrijf ,n iesloten wordt Gedeputeerde Staten te antwoorden, fconform het rapport van Openbare Verken. Ik declaraties worden goedgekeurd met uitzondering van V f rj-éS do rekening No. yi60 ten bedrage van f.5»5^» daarover [nadere inlichtingen zijn te vragen, omtrent de schuld- j [vraag der overtreding van H.A. Vos. Jo grond van de inlichtingen wordt besloten geen verhaal j toe te passen. Besloten wordt den Raad voor te stellen de ontheffing te verleenen onder de vooraarden door Bouw-en Woning toezicht gesteld. IX oJux 'V >o$h. O/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 450