Volg- num- Afzender of voorsteller Korte Datum 9OI 9°2 Techn. Ambt. Ooenbare War ken. Jhr. C.K. v.d .Bran-f deler, Soest. Techn. Ambt. Bouw en Woningtoezicht vraagt ter voorbereiding van de vernigJ wing der Banningstruat een credit 0 vunf f.465,-- voor htt doen verrichten van teekenwerk en opmetingen. Be Commissie I Openbare Werken kan zich met de crediet| aanvrage vereenigen. doet een voorstel tot ruiling van gromfcu gote It.vs. Sectie C. No. 68l en C. No. 1634, K^{[1 jlfc (De Technisch Ambtenaar Openbare Werken Hoen en adviseert gunstig. Koor en biedt ter behandeling aan een verzoek bouwvergunning vergezltd van de noodipj teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 453