NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4Augustus193 3 Tegenwoordig de Heeren G. Deketh» Burgemeester. J. S. van Duren en K. LodeesenWethouders... Secretaris Ju. A. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 456