h i 'J BESLISSING Afdeeling Aanmengen en No. )e vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit aiernevens als bijlage gevoegd. ïet ontwerp besluit wordt goedgekeurd. logen aan- |Conform het advies van den Inspecteur van Politie wordt le vergunning niet verleend. n van de eeniging debiteurs! ui de mededeeling wordt kennis genomen. Besloten wordt de vereenifeing mede te deelen dat over d0 V muziektent kan beschikt worden op de dagen 22, 23 en 24 Augustus a.s. mits de veryoerkosten alsmede de kosten Fan afbreken en opbouwen door de vereeniging worden ge- pagen, weghalen en ter plaatse na gebruik weer opbouwerj InbegrepenDe gemeente zal voor rekening der gemeente por dit doel een timmerman beschikbaar stellen. Een en pder zal het bestuur kunnen uitvoeren in overleg met 'en Technisch Ambtenaar bij Openbare Werken. VS. <K/ 4c'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 458