£3* 95"J .hL BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen je ontwerp voordracht wordt eenigszins gewijzigd vastge steld conform de bij deze notulen behoorende bijlage. lelceriing- houdende met een groot deel der opmerkingen van n stichtingen Secretaris en het hoofd der Afdeeling Financiën wordit jen geheel nieuw ontwerp aangenomen dat den Raad ter faststelling zal worden aangeboden. verleenenBBesloten wordt den Raad voor te stellen het zakelijk 3e BeaufortBrecht conform het verzoek te verleenen. LI en word erf sake ruilirj /erhuur ei* LuLle adviezen worden door de vergadering overge nonen ^et het besluit den Raad dienovereenkomstige voorstellen Bte doen. V Lrkstraat September i°$l. IcOcP. H 1 4t' M. 1k-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 460