Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte mnou 912 Afd. Financiën. 913 Techn.Ambtenaar Bouw-en foningtoe- zicht adviseert den Raad ter vaststelling aan te "bieden de ontvnerp-"besltn.iten tot wijziging der gemeente-, gasbedrijfg- en wegenfondsbegrooting 1933 t.w. nos, 21/263, 21/264, 23/22 en 24/13. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 461