BESLISSING Afdeeling I A i Aanmerki en No. nqen Besloten wordt de ontwerp-besluiten s.an den Raad ter [aststelling aan te bieden. telet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 2 \ugV Lj33, le afd. nos. 2708/1677, 2747/1697, 2749/1694, 9748/1696, 2750/1695, 2751/1693 en 2709,1678, waarbij bestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwver [unning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/752, 1/733» s/753, 1/748, 1/754, I/747 en 1/751 in te willigen. ci.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 462