NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Tegenwoordig de Heeren Cr» Deleeth, Burgemeester van Duren en K. L.odeesenWethouders... Secretaris J» .Cr» A Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1:4? Afd. III O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 464