NOTULEN I I L X BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN U. Augustus193-5 Tegenwoordig de Heeren G. Deketh, Burgemeester, J.S. van Duren en K* Lodeesen, Wethouders.. Secretaris J. G. d. Batenburg. Afwezig \k i, ut. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Se Bevat volgnummers t/m 9 3$ Uitgevoerd Afd. I: Afd. Afd. IIIAfd. IV l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 470