Ja. BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt op de abonnementsprijs Soester ÏTatuur- d reductie te verleenen voor de leden van het Politie korps en deze te bepalen op f.2,50 Per abonnement. Zij [ie reeds een hooger bedrag hebben betaald zullen res- ■itutie ontvangen van het bedrag boven. Afdeeling tetaling [oedgekeurd van f.9132,17 wordt alsnog in deze notulen f6 f5" ie declaraties worden goedgekeurd in de firma Van Heiningen mededeelen, dat haar verzoek [in gunstige overweging zal worden genomen. Wanneer uit let schrijven van Openbare Werken van September 1925 bt niet in het archief van dien dienst te vinden is '1 blijken, dat de apparaten het eigendom dier firma lijn. Verzocht zal worden dat schrijven in la'sohrift aan het College over te leggen. origineel of nvorderfcaiKen 3a ad voor te stellen de lijst va.nt te stellen. De ie deste-(Belasting Commissie ware in deze nog te- hooren. eiden. felet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. [Augustus 1933, le afd. nos. 2781/1736, 2783/1738 en J7-2/1737, waarbij toestemming wordt gegeven tot het Isrlt-enen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvra ten nos. I/757, 1/7A3 en 1/755 ln willigen. toestemming wordt verleend. lf' a - «l- j <0^i /j//9 J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 472