Ij, BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen toestemming wordt verleend. de mededeeling yan den Voorzitter dat de tenaar 3ouw-en Woningtoezicht geen crediet Dn grond van - Teclinisch Ambtenaar 3ouw-en 'Woningtoezicht geen c neer noodig heeft wanneer hij van den tijdelijken '+enaar hulp krijgt wordt besloten ontrent deze aangele enheid geen beslissing neer te nenen. ^5 et berichten dat net het verzoek rekening zal worden ge«4 J'0^* luien. Openbare Werken van deze beslissing kennis te leven juichten, dat in afwachting van de oplossing van h latructievraagstuk de bestaande toestond blijft be 'venwel zal den Directeur in overweging worden gege ie kleinere dieren en afval van vleesch langer te b jen ter voorkoming van groote onkosten van vervoer V Vkl, VA V\ A A -V-» Ta 1 "1 trri VI A VA 4* 1 n A T Ir A IA» A y-aTa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 474