NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A.ul. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 Augustus 193 3 Tegenwoordig de Heeren T.r. G«T)eketh, Burgemeester, en X.Lodeesen, Wethouder Secretaris ?.C.Groot, waarnemend Afwezig J.Svan Buren Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m.947. Uitgevoerd Afd. I: Cvp Afd. II: - Afd. \\\:/y Afd. IV: V/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 476