Volg- j num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 945 946 947. 'Zeth. Lodeesen Deelt mede dat momenteel 6 arbeiders ij 0."f. tewerk gesteld zijn, die vandaag R.K. feestdag (Maria Hemelvaart) hebben Gevraagd wordt of over dezen dag loon uitbetaald kan worden. Techn. Ambtenaar B.- en ,V.-tue ichi ïechn. Ambtenaar B.- en W.-toezicht al Aug.192 Adviseert aan P.'sZ.Duin Jr. Spoorstraat 31 te Soest voor den bouw van een blo.: van 4 woningen ontheffing te verleeneii van het oepaalde in art. 8 der Bouwver ordening, onder voorwaarde van storting van een bedrag v-^n f 42.- in het '"Zegen- fonds en grondafstand ter verbreeding jvan den Braamweg. Biedt ter behandeling aan tenige verzoe' :ken om bouwvergunning Tc bedo gesloten loor den Seiet op Lnvrage: 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 479