eiders tj vandaag t) hebt en, ag loon orstraat een bloi erlee-nen Bouwver- storting et Wegen- reeding ge verzoe' BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen Lt bedoelde uitbetaling wordt besloten. Besloten wordt bedoelde ontheffing te verleenen onder d^ V- aJd. |or den Techn. Ambtenaar voorgestelde voorwaarden. L>ji Gelet op het advies van den Techn. Ambtenaar wordt op dq 1* lanvragen il'os. I/726, I/768 en I/69Ü afwijzend beschikt..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 480