NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 18 Augustus 193 3. Tegenwoordig de Heeren Kr» G. Deketh, Burgemeester, K. Lodeesen, Wethouder. Secretaris C. Groot» vind» Afwezig J. S. van Buren, Wethouder. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, etaris, Bevat volgnummers .94.8 t/m Uitgevoerd Afd. IAf) Afd. II Afd. III U Afd. IV [I V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 482