L BESLISSING Afdeeling en No. Aar nme-Kingen rmschadeveJ er Natuur.] inister vai gezonden van het den Noords ch Ambte oht brengt jven dd, de kosten en van j p de bijbe n de gemeei als door eerd. ding der bi rij door b: chine, ge- tror/iotor el Jcadas- 3691. geil Hoofdin- d van het tie deelt j.1. no, kennisnet® verleenen oef t om de eld krach' elijk te Ln den heer Schlenker zal '«orden verzocht nadere inlich- jtingen te verstrekken omtrent de gevallen waarin storm- J'ffi schade zal worden vergoed, hetgeen wellicht kan blijken jit een toe te zenden ontwerp-polis met voorwaarden, koorts wordt besloten omtrent het aangaan van een derge lijke verzekering prijsopgave te vragen bij andere Maat schappijen, o.a. bij de xlederlandenagent J.H.Benschop Tn bij de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. Jedoelde klacht zal worden beantwoord volgens het over- r. Igelegde concept-schrijven. tv fot betaling van de rekening van den heer Kalleveen ■ordt besloten. :>a ov i Lei ie vergunning wordt verleend volgens het besluit hier nevens als bijlage gevoegd. jm epaalde bi g, ten te' onhuis aafl :end gemeen n wel tot e achtere/ tenaar, b( en "^onini de onthef i u ?'e gevraagde ontheffing wordt verleend. t®2 uyiil. v iD 10 1 L J V x Li ïlll';' - 1 39 i j t- v 0 Jl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 484