NOTULEN r BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Augustus 193 3- Tegenwoordig de Heeren Er.G. Deketh, Burgemeester. K. Lodeesen, Wethouder. Secretaris P. C. Grootwnd Afwezig J. S. van Duren, Wethouder. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers 953 4/m Uitgevoerd Afd. 1Afd. II Afd. III Afd. IV: 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 488