j-yS- hebben M. ad. i onderzot! Ldende-met van ben' hebbendi' 0.W. dd. l het ant- 1. dd. 16 mdexzoeb toodig. tem in :t tijd jezien d de kunnen ït hoofd ;d. sehor- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Notificatie. 1* JcL. Beslot en wordt het advies der Belastingcomraissie in te winnen. besloten wordt het verzoek af te wijzen,op grond van het advies van den technisch ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken dd. 21 Januari 1953>no* 'j 5/66. /fj/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 48