Y" BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen Na eenige discussie wordt tenslotte overeengekomen jt, waar gebleken is dat Openbare Werken niet bij mach- is alle armlastigen te plaatsen, voortaan door Open de Werken in overleg met den betrokken Wethouder zal orden uitgemaakt welke armlastigen telkens tewerk ge teld. zullen worden, waarbij Maatschappelijk Hulpbetoon zoo dit wenschelijk is - de noodige aanbevelingen zal leven. Voorts wordt overeengekomen dat Maatschappelijk Jlpbetoon bij elke aanvrage om ondersteuning naar be- oefte en omstandigheden zal handelen, en een hoogere jdersteuning zal toekennen wanneer zulks voor het nood- ikelijk levensonderhoud van het betrokken gezin ver- ^ischt is. Verder zal Maatschappelijk Hulpbetoon aan het fcmeentebestuur te gelegener tijd een lijst verstrekken tn de personen, die naar haar oordeel in aanmerking ko- |n voor plaatsing bij de Rijkswerkverschaffing, opdat ize aangelegenheid door het gemeentebestuur onder oogen an worden gezien. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 490