dat alie >P b e t O OXl un voor laag is, nog op da maken van ks zou ia. ook gaarm skrachten tegen ha kunnen den. De o -gebruik* en da arvi on bij Opi rden bij a chen kun worden, nog eens wel Vele ht kunnen Rij kswerk- dat zeer een derge komen, s behoeft: nen dan d om werk t aatse. ie goede geven en oteuning it het in it om de er al di de gebru: per )0 per ïi Le voor »n, heersc| ïstens f» iet credie itoon tod ;een mede ;ting der Spreker Sukkelt er voor 'I k voor d :en. Afdeeling nmerkingen en No.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 492