NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 Augustus 193}. Tegenwoordig de Heeren MrCr, Deketh» Burgemeester. K. Lodeesen, Wethouder. Secretaris P. C. Groot, wnd» Afwezig J. 2. van Duren, Wethouder. Accoord De Wethouders, De Burgemeester Bevat volgnummers 959 t/m 9^6 Uitgevoerd Afd. IAfd. II: Afd. III 1 Afd. IV: Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 496