NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 25 Augustus 193 3. Tegenwoordig de Heeren MrG. Beketh, Burgemeester. K. Lodeesen, Wethouder. Secretaris P. C. Groot, wnd. Afwezig J. S. van Buren, Wethouder. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 9^7 Uitgevoerd Afd. 1: 4* Afd. II: t/m 976 Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 502