NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29 Augustus 1933» Tegenwoordig de Heeren Ar. Gr» Deketh, Burgexue ester» X. Lodeesen, Wethouder. Secretaris 2. C. Groot», vcnd Afwezig J. S. van Duren, Wethouder. Accoord De Wethouders, J* De Burgemeester, retaris Bevat volgnummers 977 t/m908 Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 508