"betaling anbestedi gyrnnasti. oor hare hoofdbui Me luw eg orte Br in] chnisch ng van üpj rijven di e vraagde Óe gebru onder de ijken dat bedoelde ging van 3de daar 3or rekeni ïmeente zil plaatsing md te brei .ng in den :weg en de Hindertie 'ij, gele- t District lt bij 7421/218 uing toe- Ie enen w jziging t schen,go* wet, niet BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Tot uitbetaling van den eersten termijn, ten bedrage van OU.J", g 836,-- wordt besloten. yf ne vergunning wordt verleend conform het advies van den iW aJix. Technisch Ambtenaar van Openbare Werken. A v u Aan de N.V. Arnhemsche Waterleiding Maatschappij op- IA dracht te verleenen tot plaatsing van 5 brandkranen, t.w^ 1» op den hoek Korte Brinkweg-Korte Melmweg. 2. -Nieuwesteeg. 3. de Nieuwesteeg ongeveer halverwege tusschen Korte Brinkweg en Noorderweg. 4. op de Nieuwesteeg op den hoek van den Noorderweg. ongeveer halverwege tusschen den Noorderweg en de grens Baarn. De vergunning wordt verleend conform het overgelegde oètwerp-be sl-ui t. It-oJJL i X l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 510