NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 September 1933 Tegenwoordig de Heeren ^r. G. ueiceth, Burgemeester. K. Lodeesen, Wethouder. Secretaris J. G. A. Ba.tenTaurg.» Afwezig J. S. van Duren, "ethouder. Accoord De Wethouders, Bevat voignummers >99 t/m 1011 Uitgevoerd 4 Aj Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV4, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 514