Jw /VU. Ut ESUSSING Afaeeling Aan merKingen 0e sloten wordt de jaarstukken den Raad ter voorloopige U ststelling voor te dragen. '"f?* inbrengen Blhoewel in striicten zin geen toestemming wordt noodig et perceeiKoordeeld voor plaatsing van automaten op eigen grond, at 28 al« H'fcrdt alsnog op het verzoek gunstig beschiKt. ie advi- Él te verisJ elast met nbare ''/er- at reeds m ng van twfte vergunning wordt verleend. St eenhof "I 3 iloningiH'Mpsloten wordt den Raad voor te stellen de oude benaming 1 Nieuwe- BÉieuwesteeg niet te wijzigen. Overeengekomen wordt dat Wethouder Lodeesen interpel- B&nt van antwoord zal dienen. st JL/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 516