facy^S. Afdeeling en No. Aanmerkingen 3 To e schik-|Vi n bedrag ad. f.193,83 wordt beschikbaar gesteld, fing van van het rschot te ij0t het verleerien van een voorschot ter grootte van komende 1^ n y,et uit te keeren bedrag wordt besloten. 11 Augug. r o verkond 2/3 et Bestuur het bericht van ontvangst der inlichtingen w toe te zenden en daarbij de verwachting uitspreken dat en van I huurachter bericht (iet Bestuur diligent zal blijven affere maa en tegen dl urslid vanl lege bezre] tvoeren val doch dat s. Voorts vergoedingl ie plantsol an het te er Bouwer] arbij on- aanzien vai r winkel- n aan de raai "bekenj 0.3268 en.' t met de ezicht, fing te n, voorge 10 Mei 293] Hen verlê' ioleering dan een t bracht. kening der het ged. ttoir en toir als t klinker8 n aan bet lesloten wordt adressant voor bijzondere diensten uit n post kosten plantsoenen een bedrag van f.10,-- toe Ite kennen. De ontheffing wordt verleend geheel conform het lan 23 Me i j 1 besluit a^tr/ I Z-o IAangezien aan de Commissie voor Openbare Werken inzake ■bet verzoek van Sitter e.a. aan de v. Weedestraat om trent het gebruik van O.M.S.putten advies is gevraagd aan de Commissie van Openbare Werken toegezonden. I z<xl ook deze zaak om bericht worden X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 520