NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 14^ VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST van lü September 1933» Tegenwoordig de Heeren^r. Deketh, Burgemeester. J.fJ. van Duren en K.Lod.eesen, Wethouders. Secretaris J.G.A.Batenbur^ Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, e Secretaris, Bevat volgnummers 1Q12.. t/m10.44 Uitgevoerd Afd. 1w* Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 524