./y'xCü iteidheid 'ie F.Bult :en 12 t/n 1933 niet ren aan dei Veeren. f *46,50 emen van urbad in BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen pet voorstel tot vergoeding van f.12,88 wordt goedge keurd en aangenomen. gesloten wordt de ingezonden declaratie wegens extra diensten te honoreeren. arheen terBesloten wordt tot aanschaffing van een nieuwen stofzui ger onder inruiling van de oude en den Raad het benoo- digde crediet aan te vragen. lor stof- icht, dat taat ver- d over te e Ritsema je "bedraagtj machine ouden van Hbe toestemming wordt verleend. 5 Inspec- 2 war en. stuur te van het rcverorde- Leu terhui sfi terrein, 31in secj. noodige Le door laaide bij ten te il woon- :n terrein, it, in sec- .aar, be- 1 Woning- onthef- d van de dvies, ddJ De ontheffing wordt verleend onder voorwaarde van stor- I' ^U. Iting in het wegenfonds van een bedrag groot f.637,5®* Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies Bouw- en Woningtoezicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 526