A>. de "begrool ot het hi| "bekend ed.) vanl jaar is fende ove; erd is, en in steil ndeel in uinen (Hal e reisWj trecht. BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerking: Van de mededeeling van den Voorzitter wordt kennis ge- Lomen en besloten den Raad voor te stellen het ^ehuurde. [terrein voor woonwagenkamp te bestemmen en te verzoeken voor de inrichting van het terrein tot woonwagenkamp een crediet te verstrekken van f.5ü3>40 of rond f.525>~""* Besloten wordt te berichten, dat goedgevonden wordt de st/V provisie ad y/> af te staan aan gemelde reisbureaux. a/i/ sv '3of2> g van de fee aanbeveling wordt opgemaakt conform de bijlage dezer adscon- ■notulen. Besloten wordt aan de raadsleden de aanbeveling toe te zenden met verzoek vóór de a.s. raadsvergadering eventueele wijzigingen bij het College voor te brengen teneinde daarmede zoo mogelijk nog rekening te kunnen [houden voor de stemming ter benoeming der leden van de onderscheidene Coramissiën» Uit de aanbeveling blijkt, dat de Commissie ITitbreidingsplan-Urondbedrijf in twee ICommissiën is gesplitst. g wegens JSealoten wordt den Adjunct Commies belast met de boek- jdens defeouüing Openbare 'Verken te machtigen tot de uitbetaling rons en Bvan den daarvoor betaalden toeslag, n 20 tot t 1933- 1/ V A. de nachi i 1932. Besloten wordt uitstel te verleenen tot 1 Januari 1934. Verken doen op n ver- Po stfifcfe» .t. De .dviseer^ .eten te .staan van te be ng zul- Je vergadering kan zich met het advies der Commissie [vereenigen. Besloten wordt den Technisch Ambtenaar te [berichten, dat van hem een globale vrijblijvende be- Lrooting van kosten wordt ingewacht van de werken in [zijn rapport bedoeld. 3/3ó~ h<-<n OJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 534