Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1042 Commissie voor (Doenbare /erken. IO43 Techn. Ambtenaar Ooenbare Verken. 1044 Techn. Ambtenaar Ooenbare <rerken. deelt .mede zich te kunnen vereenigen met de zienswijze van het College met I betrekking tot het adres van H.van Sit- ter c.s. inzake aanleg trottoir en aan sluiting der perceelen op de rioleering der gemeente. 2ij geeft echter in over weging de toestand ter plaatse na te doen gaan en te trachten met de grond eigenaren gezamenlijk verbetering aan te brengen in de hooge berm van den Rijksweg. De Technisch Ambtenaar Openba re Werden zal op verzoek der Commissie een en ander ter plaatse onderzoeken en rapporteeren. bericht omtrent een verbetering van het rijwielpad aan de Soesterbergschestraat, waarvan de kosten op f.7633»42 worden geraamd. Tevens wordt verzocht een ge lijk bedrag uit te trekken voor de ver betering van het wandelpad. rapporteert over de verbetering van den Verl. Postweg naar aanleiding van et verzoek van Burgemeester en "fethouders dd. 10 Augustus 1933 om toelichting van het verschil van de kosten van verhardiq van den hoofdweg in verhouding met die van den zijweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 535