I fcen Ln de nededeeling van den Voorzitter wordt kennis gen nen en besloten den Raad voor te stellen het gehuurde ^6rrein voor woonwagenkamp te bestemmen en te verzoeke voor de inrichting van het terrein tot woonw o- n o0r de inrichting 0 crediet te verstrekken van f.523,40 of rond f.525»' onwagenxamp 3esloten wordt jrovisifc ad 2% te berichten, dat goedgevonden wordt de af te staan aan gemelde reisbureaux. conform de bijlage dezer raadsleden de aanbeveling! de a.s. raadsvergadering) College voor te brengen jje aanbeveling wordt opgemaakt notulen. Besloten wordt aan de toe te zenden met verzoek vo'ór Eventueele wijzigingen bij het teneinde daarmede zoo mogelijk nog rekening te kunnen tiouden voor de stemming ter benoeming der leden van de onderscheidene Commissien. Uit de aanbeveling blijxt, dat de Commissie Uitbreidingsplan-Grondbedrijf in twee Commissien is gesplitst. esloten wordt den Adjunct Commies belast met de boek- ïouding Openbare Werken te machtigen tot de uitbetaling randen daarvoor betaalden toeslag. Sesloten wordt uitstel te verleenen tot 1 Januari 1934. VOO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 538