Afzender of voorsteller Korte num mer 104 105 106 107 Inspecteur van politie Mr.F.A.Beunke Zeist H.J.Smiïk S'berg. 16-1-55 25-i-'55 Ds.EGroeneveld ^7-1-'55 en P.Beekman bestj. leden der Ver. "Een school m.d. Bijbel" te Soest. geeft antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders van 15 Jan. 1955 inzake controle legesverantwoor ding. verzoekt overmaking van een bedrag ad 18,00 wegens salarisiz.advies loon beslag A.Jansen,boekhouder bij Openbare ;W erken. verzoekt een meer soepele regeling van toekenning tramabonnement van gelden voor een ten behoeve van zijn ,'leerplichtig zoontje Gerard Anne Smink over het tijdvak 1 Sept.1952 - 1 Sept. 1952>alsraede vergoeding der gemaakte kos ten van tramvervoer overbhet tijdvak 1 Sept.- 51 Üec. 1952. komen ter vergadering ter bespreking van het ingediende adres dd9 Januari 1953verzoekenae krachtens art. 72 der L.G.Ï/et 1920 gelden toe te staan voor jde aanschaffing van vlaggen,een vuil- jnisbak en voor vergrooting van een rij- jwielbergplaats Notifj Bes'lot< nemen 1 der ger f) 0 s 1 ot hier.' t te spocr we ken,zoc na een] weging boschil van eei tmg ri U B 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 53