NOTULEN ff-yfr. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 15 September 1933. VAN Tegenwoordig de Heeren iur« O. Deketh, Burgemeester van Duren en f'.^Lodeeeen, Wethouders S e c reta ris J O A Ba t en hur g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Dê Secretaris, 1.0.65. 104 5 t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 540