W^/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen in het reed moet et de ver.| ie D.no. ekken naar| utenaar, n- en 'Vo- 11 nap f) ort| j 1. no. I-n het Bestuur bericht te zenden conform het advies Ln den Techniscn Ambtenaar pe vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit liernevens als bijlage gevoegd. |ealoten wordt het Bestuur te verzoenen alsnog een naam-/f^4< jijst der leerlingen over te leggen. 'ichting ïvaarplaatl .n het oer) ite Soest, .an c'e fterl >rdt advie] .t der vrij den ïechl leidim zijn overl een R.K.f elke ook i voor kil verband arli j kschl e mogen irag het-1 beeturer. i ir.Dral Laan ii ssie huur ter 1 jaarlij ■an G.ÏÏ* 'onform het advies der Commissie zal den Raad het 4 om Huu: 'tel worden gedaan tot verhuur van der; grond rceel G. De Con en huur jaar en fy'lï-V lonform het advies der Commissie zal den Raad het voor tel morden gedaan tot verhuur van den grond. voor- si-*>•- Cf l? l-f Ó-f U/2/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 546