BESLISSING Afdeeiing j en No gesloten wordt conform. het advies der Commissie afwij. Lnd op het verzoek te "beschikken. tv'hJ 3 i aen hêpvI itus 1 '4Besloten wordt den heer Van den Brandeler te berichten, orsteM B^at ^een voorstel aan den Raad zal worden gedaan tot «ijziging van zijn "besluit inzake grondruiling. besloten wordt geen uitstel te verleenen. ja3(P sluiten nkweg vnH orra hfct voorstel wordt Besloten tot parkeerverbod. "6s£/. C. Kuij|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 548