rfuf/st //fhfl Afdeeling Aanmerkingen BESLISSING van 5 Jan. WüOX- •ag ad is loon- ipenbare üng een ijn ie Smink Sept. akte koE dvak r ek ing anuari 12 der voor vuil- en rij- Notificatie Besloten wordt de kce ten voor rekening der gemeente te nemen aangezien het advies is gevraagd in het belang der gemeente. besloten wordt voor rekening der gemeente een abonne ment te nemen van 1 Febr.tot 1 Sept.19j>3 en de buurt spoorweg Mij. te verzoeken het abonnement in te trek ken,zoodra zulks door de gemeente wordt verzocht. I na eenige bespreking wordt het Schoolbestuur in over weging gegeven een nieuwe aanvrage in te dienen tot beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing fan een vlag,een vlaggestokeen vuilnisbak en vergroo ting rijwielbewaarplaatsalles ten behoeve der Chr. u.L.0.school is .x/fcX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 54