NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 September 1933 Tegenwoordig de Heeren ^r. d Deke.th, Bur^fc:. ccsu-r.. J. 3. van Duren en K. Lodee.sen* 'Vet houders.. Secretaris JÜm Batenburg.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeestèr, De Secretaris, Bevat volgnummers 10.6.6. t/mIO.72.. Uitgevoerd Afd. I.(y.3. Afd. II Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 550