:k NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.2 Septender t93 3 Tegenwoordig de Heeren -^r. Cr. Jeiceth, Burdeneester J3. van Duren en K. LodeeoenTethoud.ers, Secretaris J"G. A,. Batenburg.,.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, t/m SQ<?'.i Afd. Afd. IV Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. If... 4 Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 554