100,-- jaarreke.] e slacht- E S L I S S I N G Afdeeiing en No. Besloten wordt de rekening alsnog door de gemeente te f-. «oen "betalen aangezien de wenschelij kheid van de contro le van het gemeentebestuur is uitgegaan. Aanmerkingen van de Sd aan den ien hij dj weg 1 moet i s om een 1 "betalen, indien H.Xraay kan volstaan net een der kleine noodwo- - ningen kan hij de nog openstaande woning betrekken onder;^. je gewone voorwaarden. 'eek de "be. r een lo- de v.d, de Xerke- n raedischd eenen van Besloten wordt te berichten dat geen schoollokaal dispo libel is en de vereeniging zich langs een anderen weg zal moeten voorzien van een localiteit. y/jr van een December nijnenten-j t eerevoo'1 Burgemees- uders en Sen verguld zilveren medaille wordt ter beschikking ge- L Isteld. De leden hebben geen bezwaar het eerecomité te vormen. JA-.Jtst, De tentoonstelling zal door het gemeentebestuur geopend sorden. f het Ge lling wil het raadsJ afd. no. gemeente- r 1933 4 en met dal te steller! tan den Raad voor te stellen het besluit in te trekken. osten "^■Besloten wordt op het verzoek gunstig te beschikken. gemeente bij et adres ■Conform het politie-ra >port aan Soesterberg's Bloei mede-/^?4< e oolitie-Jieeling doen. oo grond tegen he idingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 556