Korte inhoud num- Afzender of voorsteller mer iü3o 1081 1082 H.Scheltens, ass. badmeester bij het| Soester natuurbad.j Bestuur R.K. U.L.Q. school. Techn. Ambtenaar Bouw-en /oningtoe-| zicht. verzoekt schadevergoeding wegens een heaM noten ontvreemde regenjas op het terrein van PÊJ het Soester natuurbad op 5 Augustus I93J vraagt medewerking tot aanschaffing van het leermiddelen wegens stijging van het aanB aanvu tal leerlingen tot 70 op 16 Juni 1933. Merite 1 [en in di biedt ter behandeling aan eenige verzoe-Beiet 00 ken om bouwvergunning vergezeld van de Behembê: noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 557