BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en Ino. is een he«iJe3ioten wordt f.10,-- rein van H istus I93J schadevergoeding toe te Kennen. V'-A ffing van Jan het schoolde stuur schriftelijk de vraag te stellen in het rianBf aanvulling van leermiddelen gewettigd is voor het ^,:jv 1933* Berste leerjaar negens stijging van het aantal leerlin- en in dat leerjaar. i van de n 2e ver^oe-^Qgiet op het schrijven van Uedeouteerde Staten dd. 19 eptember 1933» le afd. Hos. 3306/2038 en 3302/2033, aartij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der oiwergunningwordt besloten de aanvragen nos. 1/773 In l/'/62 in te willigen. Bouwaanvrage noI/78O wordt jeweigerd 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 558