JL NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Só.Septeraber1933» Tegenwoordig de Heeren -^eketh, Burgernee ster J.S.van Duren en K.Xodeesen, Wethouders. Secretaris J...Datenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 3 t/mll.Q.1.. Uitgevoerd Afd. I: 4 Afd. IIAfd. IIIfy) Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 560