óyU, '3/f2 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt te berichten, dat tot verwijdering van Lt bordje niet worden overgegaan, ae de laa^hed dE-v-aft-^ren-- w eg-7b atw i o %—^an word enè~k,. (p/ y lesloten wordt aan de Commissie voor Openbare Werden te hrzoeken het College van advies te willen dienen over |e vraag of de uitgaven ad f.l'/5,-- voor herstelling der luto in verhand met den algeheel en toestand van het ver- loermiddel nog te rechtvaardigen is. Ao.- y/yj collecte wordt toegestaan. ■bnog te versoeken mede te deelen wanneer de collecte il worden gehouden. ■H- SJ sloten wordt de vergunning te weigeren op de gronden ingehaald door den Technisch Ambtenaar bij Bouw-en "7o- Iflgtoeaitöht in zijn ra .nort dd. 16 September 1933 ÏO. Tl?. KA-f Pe tethouder, belast met deze zaken leze zaak van advies dienen. zal nader omtrent hsloten wordt het Maatschappelijk Hulpbetoon te verzoe-j jcyC? pn het College te dienen van bericht en raad. ut J/Ji

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 564