Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1101 Voorzitter 13telt de vraag of het niet gewenscht ^oii de zijn ingaande 1 October a.s. de kan-] tooruren te stellen van 9 tot l2m uur ei] ;van 14 uur tot 17 uur, zulks in verband] met de korte tusschenooozen van één uur in den middag. pe Secretaris verklaart tegen deze mij2 iging geen bezwaar te hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 567