BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen 1,147,15 een "bedrag ad f.3o,3o in mindering gebracht en lepaald op f .66 35. wenscht ^oiMssioten wordt de kantooruren te bepalen conform het s. de kan-Hoorstel van den Voorzitter en wel met ingang van Haan- l2;n uur eiBa p October a.s. in verband in één uur deze wij2|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 568