NOTULEN //Gast ee BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 31 Januari 193 3 Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketh, burgemeester J-*ü-»van .5uren1 en K.Lodeesen Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezi De Burgemeester, Accoord De Wethouders, DeSecretaris Bevat volgnummers tOcf Uitgevoerd Afd. I Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 56