NOTULEN Au BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.9 ..Septeiaber 193.3» Tegenwoordig de Heeren M?» Deketh, burgemeester. J.S.van Duren en IC. Lodeesen, 'Tethouders., Secretaris 0 -d a t e nb ur Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers L 1 t/m .1104 Uitgevoerd Afd. 1M Afd. Afd. III Afd. IV4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 570