num- Afzender of voorstelle Kort inhoud Datum mer 1102 Voorzitter. 1103 Je Voorzitter. 1104 Techn. Ambtenaar Bouw-en Voningtoe- zi oh t (gaat over tot de bespreking van de be- Jgrooting voor het dienstjaar 1)34, in vervolg op de eerste samenkomst van h; Toensdag 27 September j stelt voor over te gaan tot aanneming ■van den heer 3.Haven te Groningen op zich iter bij Bouw- en 'Woningtoezicht voor denf tijd van drie maanden eindigende 31 De cember 1')33« pit het persoonlijk oezoek van de zes oJ geroepen sollicitanten is het College 'met de twee afgevaardigden uit de Coaaa sie voor Openbare '7erken geblecen, dat de heer Haven de meest geschikte candi- daat is. Bovendien is de uitslag van 'het daarna ingestelde onderzoek gunstig ge weest. (biedt ter behandeling aan een verzoek 01: bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. tarschi kstges Besiote hen als [tijd va haandel pelet 0 Septenb< ing wo] hordt b<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 571