V3 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS p~trZr VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3 Oc tod er 193> Tegenwoordig de Heeren ilr» Cr, Deke.th, :5uruci;;t ester .1. S. van Duren en K, LodeesenWethouders. Secretaris JG. ABatenburg-*.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers - t/m11.40. Uitgevoerd Afd. I: Afd. Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 574